×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔ ๑๓:๔๙

ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา

Batik Circle Bag (M01FA06087)

สินค้าที่ได้แรงบันดาลใจจากนิทรรศการผ้าบาติก
กระเป๋าทรงกลมพิมพ์ลายผ้าบาติกจากเมืองอินดรามายู

๕๕๐  บาท

แชร์

ข้อมูลติดต่อ

  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐
    (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๐
  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๑
  • info@qsmtthailand.org