×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๘:๒๓

เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

หมวกเบเร่ต์

หมวกเบเร่ต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระมาลาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๙๘๐  บาท

แชร์

ข้อมูลติดต่อ

  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐
    (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๐
  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๑
  • info@qsmtthailand.org