×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ ๐๕:๓๑

เครื่องเขียนและสื่อการเรียนรู้

หนังสือสะสมไว้ใช้เล่าเรื่อง

หนังสือประกอบนิทรรศการ “สะสมไว้ใช้เล่าเรื่อง” จัดทำโดยพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มีจำหน่าย ๓ ภาษา ไทย อังกฤษ และจีน

๘๐๐  บาท

แชร์

ข้อมูลติดต่อ

  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐
    (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๐
  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๑
  • info@qsmtthailand.org