×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๗ ก.ค. ๒๕๖๓ ๑๗:๓๒

เครื่องเขียนและสื่อการเรียนรู้

หนังสือศึกมัยราพณ์

หนังสือนิทานภาพ: นิทานโขน ชุดศึกมัยราพณ์
โขน ชุดศึกมัยราพณ์ เป็นตอนหนึ่งในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ที่กล่าวถึงศึกชิงตัวนางสีดาระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ วรรณกรรมเรื่องนี้เป็นการสรรเสริญพระราม ซึ่งเป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์และมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์ตามคติแบบเทวราชาหรือสมมติเทพ ที่มีบทบาทในสังคมไทยสมัยโบราณ

๑๘๐  บาท

แชร์

ข้อมูลติดต่อ

  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐
    (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๐
  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๑
  • info@qsmtthailand.org