×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๖ ต.ค. ๒๕๖๕ ๐๘:๑๔

เครื่องเขียนและสื่อการเรียนรู้

หนังสือผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา

หนังสือประกอบนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา
มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

๒,๘๐๐  บาท

แชร์

ข้อมูลติดต่อ

  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐
    (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๐
  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๑
  • info@qsmtthailand.org