×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๑ ก.ค. ๒๕๖๕ ๐๒:๔๖

เครื่องเขียนและสื่อการเรียนรู้

หนังสือด้วยพลังแห่งรัก

หนังสือประกอบนิทรรศการด้วยพลังแห่งรัก จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

๑,๒๐๐  บาท

แชร์

ข้อมูลติดต่อ

  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐
    (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๐
  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๑
  • info@qsmtthailand.org