×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๐๘:๔๒

เครื่องประดับตกแต่ง

ร่มบาติก

เปลี่ยนสีเมื่อโดนน้ำ ลวดลายได้รับแรงบันดาลใจจากนิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา

๔๒๐  บาท

แชร์

ข้อมูลติดต่อ

  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐
    (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๐
  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๑
  • info@qsmtthailand.org