×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ ๑๐:๓๙

ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา

ร่มบาติก ไซส์ L

ลวดลายได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา

๕๙๐  บาท

แชร์

ข้อมูลติดต่อ

  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐
    (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๐
  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๑
  • info@qsmtthailand.org