×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๗ ก.ค. ๒๕๖๓ ๑๖:๒๐

เครื่องประดับตกแต่ง

ผ้าเช็ดแว่นลายบาติก

ผ้าเช็ดแว่นไมโครไฟเบอร์ทั้งสองลายได้แรงบันดาลใจจากลายผ้าบาติกที่จัดแสดงในนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวาที่จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ้าสามารถใช้เช็ดทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์มือถือ, หนังจอคอมพิวเตอร์, นาฬิกาและเครื่องประดับ, กล่องถ่ายภาพ และแว่นตาได้

๖๐  บาท

แชร์

ข้อมูลติดต่อ

  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐
    (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๐
  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๑
  • info@qsmtthailand.org