×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๓ เม.ย. ๒๕๖๓ ๑๑:๕๗

เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

ต่างหูลายผ้าบาติก ๑

ต่างหูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลายผ้าบาติก

๑,๕๐๐  บาท

แชร์

ข้อมูลติดต่อ

  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐
    (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๐
  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๑
  • info@qsmtthailand.org