×

งานห้องสมุด

รีวิวหนังสือ จากขุนเขา สู่ศิลปาชีพ

ดาวน์โหลดพีดีเอฟ

รีวิวหนังสือ จากขุนเขา สู่ศิลปาชีพ

หนังสือ จากขุนเขา สู่ศิลปาชีพ เป็นหนังสือประกอบนิทรรศการ จากขุนเขา สู่…ศิลปาชีพ ซึ่งจัดขึ้น ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙