×

งานห้องสมุด

รีวิวหนังสือ ของขวัญแห่งมิตรภาพ Great and Good Friends

ดาวน์โหลดพีดีเอฟ

รีวิวหนังสือ ของขวัญแห่งมิตรภาพ Great and Good Friends

หนังสือ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ Great and Good Friends” เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อประกอบนิทรรศการ ของขวัญแห่งมิตรภาพ ราชอาณาจักรไทย และสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๓๖๑ – ๒๕๖๑ หรือ Great and Good Friends: Historic Gifts between the Kingdom of Thailand and the United States of America 1818 – 2018 ของสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทย จัดแสดงขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี ความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยหนังสือเล่มนี้จัดทำโดยเทรเวอร์ เมอร์เรียน และวิลเลียม แบรดฟอร์ด สมิธ สองภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ

นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี ความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยหนังสือเล่มนี้จัดทำโดยเทรเวอร์ เมอร์เรียน และวิลเลียม แบรดฟอร์ด สมิธ สองภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ