×

 

ห้องกิจกรรม “โขน”

Google Cultural Institute

วันที่

จาก ๔ ส.ค. ๒๕๕๐ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

สถานที่

ห้องกิจกรรม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

ห้องกิจกรรม “โขน”

ห้องที่มีความเชื่อมโยงกับนิทรรศการ “เครื่องโขน” ที่นอกจากผู้เข้าชมได้รับความบันเทิงและความสนุกสนานแล้ว ยังได้ทำกิจกรรมผ่านการปฏิบัติจริง ทำให้เข้าใจเนื้อหาของนิทรรศการได้มากขึ้น

SHOP

เครื่องเขียนและสื่อการเรียนรู้  

โขน สมุดเสก็ต
SHOP

เครื่องเขียนและสื่อการเรียนรู้  

โขน ดินสอ