×

ข่าวสารและกิจกรรม  

ชมนิทรรศการ "ด้วยพลังแห่งรัก" พร้อม Workshop พิเศษ

วันที่

จาก ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒ ถึง ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒

สถานที่

ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

ชมนิทรรศการ "ด้วยพลังแห่งรัก" พร้อม Workshop พิเศษ

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับมิวเซียมสยามจัดกิจกรรม ชมนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” พร้อม Workshop พิเศษ กับการทำประคบทองถุงผ้าไหมในแบบฉบับของคุณเอง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.