×

บล๊อก  

รีวิวหนังสือ วารสารมิวเซียมสยาม "โกษาปาน ราชทูตผู้กู้แผ่นดิน" โดย ภูธร ภูมะธน เก็จกาญจน์ คุ้มพวง, บรรณารักษ์

รีวิวหนังสือ วารสารมิวเซียมสยาม "โกษาปาน ราชทูตผู้กู้แผ่นดิน" โดย ภูธร ภูมะธน

โกษาปาน ราชทูตผู้กู้แผ่นดิน (Kosa Pan: the Ambassador Who Saved the Kingdom) เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ผู้เขียนคือนายภูธร ภูมะธน อาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

หนังสือเล่มนี้เล่าประวัติความเป็นมาของ เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เอกอัครราชทูตผู้เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยนำเสนอเรื่องราวน่ารู้จากเอกสารสำคัญต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะเอกสารสำคัญจากฝรั่งเศส ทำให้ผู้อ่านได้รู้จักเอกอัครราชทูตคนสำคัญท่านนี้มากขึ้น และได้ทราบว่าโกษาปานมิได้เป็นแค่ราชทูตผู้เชิญพระราชสาส์นเท่านั้น แต่ยังสามารถเจรจาทางการทูตโต้ตอบได้อย่างมีปฏิภาณไหวพริบ ทำให้ชาวตะวันตกได้รู้จักดินแดนสยามมากขึ้นและยอมรับว่าชาวสยามเป็นผู้มีอารยะ