×

ข่าวสารและกิจกรรม  

QSMT OPEN HOUSE: ONLINE TOUR 2021

วันที่

จาก ๖ ส.ค. ๒๕๖๔ ถึง ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔

สถานที่

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

QSMT OPEN HOUSE: ONLINE TOUR 2021

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔  พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงจัดกิจกรรม QSMT OPEN HOUSE: ONLINE TOUR 2021 แบบออนไลน์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ในปัจจุบัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนสิงหาคม เวลา ๑๑.๐๐ น.

โดยภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็นดังนี้    
Behind the scenes with QSMT เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เรียนรู้งานด้านการอนุรักษ์ ที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามของนิทรรศการต่างๆ ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะเปิดให้ได้ชมห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ผ้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรก เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการจัดเก็บวัตถุและการอนุรักษ์ในเบื้องต้นให้แก่บุคคลทั่วไป โดยมีนักอนุรักษ์ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เป็นผู้บรรยาย  
Shop for Mom with QSMT ร้านพิพิธภัณฑ์ได้คัดเลือกสินค้าหลากหลายประเภทมาให้ได้เลือกช้อปกัน พร้อมส่วนลดสินค้ารหัส M และ K ตลอดเดือนสิงหาคม (ซื้อสินค้าครบ ๕๐๐ ลด ๕% ซื้อสินค้าครบ ๑๐๐๐ ลด ๑๐% ซื้อสินค้าครบ ๑๕๐๐ ลด ๑๕% และ ซื้อสินค้าครบ ๒๐๐๐ ลด ๒๐ %) ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเลือกซื้อของขวัญของฝากสำหรับวันแม่ปีนี้
The inspiration for Power of Love พูดคุยเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นิทรรศการ ด้วยพลังแห่งรัก โดยภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ  
Shop for Mom with QSMT: Hilltribe Edition   เลือกซื้อสินค้าผ้าปักชาวไทยภูเขา จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ที่คัดสรรมาให้ได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ เพื่อเป็นของขวัญของฝากสุดพิเศษสำหรับวันแม่ปีนี้