×

ข่าวสารและกิจกรรม  

Curator Talk เปิดตัวหนังสือผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา

วันที่

จาก ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๒ ถึง ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๒

สถานที่

ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

Curator Talk

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรม Curator Talk เปิดตัวหนังสือผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟังการบรรยายของคุณศาสตรัตน์ มัดดิน ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการผ้าบาติก ถึงเบื้องหลังการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเรื่องราวกว่าจะมาเป็นนิทรรศการและหนังสือประกอบนิทรรศการเล่มนี้ ร่วมด้วยคุณปิยนันท์ เพชระบูรณิน บรรณาธิการ และคุณพลอยไพลิน เทพพงษ์ เจ้าหน้าที่ทะเบียน โดยมีคุณวิทวัส เกตุใหม่ ภัณฑารักษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ