×

ข่าวสารและกิจกรรม  

กิจกรรมเพ้นท์ผ้าเช็ดหน้าบาติก ลายดอกสี่กลีบ

วันที่

จาก ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ ถึง ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๓

สถานที่

ICONCRAFT ชั้น ๔ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

แชร์

กิจกรรมเพ้นท์ผ้าเช็ดหน้าบาติก ลายดอกสี่กลีบ

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมเพ้นท์ผ้าเช็ดหน้าบาติก ลายดอกสี่กลีบ เมื่อวันที่ ๑๒ –๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น . – ๑๗.๓๐ น.