×

ข่าวสารและกิจกรรม  

การโชว์เขียนผ้าบาติกจากประเทศอินโดนีเซีย ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา

วันที่

จาก ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ ถึง ๓ พ.ย. ๒๕๖๑

สถานที่

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง

แชร์

การโชว์เขียนผ้าบาติกจากประเทศอินโดนีเซีย

การโชว์เขียนผ้าบาติกจากประเทศอินโดนีเซีย
วันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่านั้น ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ
๑ พ.ย. เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
๒ พ.ย. เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
๓ พ.ย. เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.