×

ข่าวสารและกิจกรรม  

"สืบสานประเพณีปีใหม่ ปรุงน้ำอบไทยตำรับชาววัง" กิจกรรมประจำเดือนเมษายน

"สืบสานประเพณีปีใหม่ ปรุงน้ำอบไทยตำรับชาววัง"

เรียนรู้การทำน้ำอบไทยตำรับชาววัง โดยวิทยากรจากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและได้ทำน้ำอบไทยตำรับชาววัง พร้อมนำกลับไปเป็นที่ระลึก