×

ข่าวสารและกิจกรรม  

รังไหมแห่งความรัก กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์

รังไหมแห่งความรัก

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “รังไหมแห่งความรัก”
เรียนรู้วิธีการทำสบู่รังไหม จากวิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ จังหวัดสระบุรี
พร้อมรับชิ้นงานกลับไปเป็นของที่ระลึกให้แก่คนในครอบครัวหรือคนรัก