×

ข่าวสารและกิจกรรม  

๙ ปี พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กับ ๙ นิทรรศการประทับใจ

วันที่

จาก ๙ พ.ค. ๒๕๖๔ ถึง ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔

สถานที่

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

๙ ปี พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กับ ๙ นิทรรศการประทับใจ

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ตลอดระยะเวลา ๙ ปีที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผ้าและเครื่องแต่งกาย ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมีนิทรรศการที่เปิดให้ผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รวมไปถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่จัดขึ้นตามวาระพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

ในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน ๙ ปีของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จึงได้จัดกิจกรรมออนไลน์ ๙ ปี พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กับ ๙ นิทรรศการประทับใจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยเข้าชมนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มาเล่าประสบการณ์และความประทับใจผ่านช่องทางเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมของพิพิธภัณฑ์ โดยความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดจะได้รับของรางวัลพิเศษจากนิทรรศการนั้นๆ และอีกสามความคิดเห็นรองลงมาจะได้รับ บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จำนวน ๑ ใบ พร้อมบัตรส่วนลดการซื้อสินค้ารหัส M ๑๐% ในร้านค้าพิพิธภัณฑ์ ๑ ใบ

โดยนิทรรศการประกอบไปด้วย
๑. ศิลปาชีพ: พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน
๒. ไทยพระราชนิยม
๓. ราชพัสตราจากผ้าไทย
๔. สะสมไว้ ใช้เล่าเรื่อง
๕. งามสมบรมราชินีนาถ  
๖. เครื่องโขน
๗. ด้วยพลังแห่งรัก
๘. ผ้าศิลปาชีพสัญจร
๙. ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา