×

บล๊อก  

ด้วยพลังแห่งรัก โดย เก็จกาญจน์ คุ้มพวง, บรรณารักษ์

สถานที่

Queen Sirikit Museum of Textiles

แชร์

ด้วยพลังแห่งรัก

วันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือน่าอ่าน หนังสือ “ด้วยพลังแห่งรัก” เป็นหนังสือประกอบนิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” ซึ่งจัดแสดงตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ นับตั้งแต่ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ เป็นต้นมา

เนื้อหาในหนังสือ “ด้วยพลังแห่งรัก” บอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จนกระทั่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รวมถึงเรื่องราวการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎร และปฏิบัติพระราช-กรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาเกือบ ๗๐ ปี ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงอุทิศพระองค์ช่วยเหลือพสกนิกรอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ด้วยพลังแห่งรักที่มีต่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทย

หนังสือ “ด้วยพลังแห่งรัก” เล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านและมีไว้ครอบครองอย่างแท้จริง

SHOP

เครื่องเขียนและสื่อการเรียนรู้  

หนังสือด้วยพลังแห่งรัก
๑,๒๐๐ บาท
อ่านเพิ่มเติม