×

ข่าวสารและกิจกรรม  

แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ ปี ๕

วันที่

จาก ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๒ ถึง ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๒

สถานที่

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ ปี ๕

เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เชิญชวนบุคคลทั่วไปแต่งกายชุดไทยหรือผ้าไทยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ โดยไม่เสียค่าเข้าชมในกิจกรรม แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ ปี ๕ พร้อมรับของที่ระลึกจำนวนจำกัดจากทางพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ