×

ข่าวสารและกิจกรรม  

เสาร์สนุก สุขหรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่

จาก ๓ ส.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๓ ส.ค. ๒๕๖๒

สถานที่

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

แชร์

เสาร์สนุก สุขหรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ และ กิจกรรม สนุกกับตัวละครโขน-รามเกียรติ์ โดยมีผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๐๐ ท่าน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ