×

ข่าวสารและกิจกรรม  

เล่านิทาน เล่นสนุก กับพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ณ ดรุณบรรณาลัย

วันที่

จาก ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ ถึง ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๒

สถานที่

ห้องสมุดดรุณบรรณาลัย บางรัก

แชร์

เล่านิทาน เล่นสนุก กับพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ณ ดรุณบรรณาลัย

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรม เล่านิทาน เล่นสนุก กับพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ณ ดรุณบรรณาลัย ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กๆ ผ่านนิทานทั้ง ๓ เรื่องของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ พร้อมทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับของรางวัลมากมาย (กิจกรรมนี้ไม่มีค่าเข้าร่วมกิจกรรม)

โลกลี้ลับในโรงเลี้ยงไหม
พบกับกิจกรรมแสตมป์ลายผ้า ระบายสีชุดไทยพระราชนิยม
แมลงทับขุมทรัพย์มีปีก
พบกับกิจกรรมพับกระดาษรูปปีกแมลงทับ
นิทานโขน ชุดศึกมัยราพณ์
พบกับกิจกรรมระบายสีเครื่องโขน แต่งตัวถ่ายภาพกับฉากโขน

กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมลงสีผ้าบาติก
น้อง ๆ จะได้ลงสีผ้าบาติกจากลายในนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา