×

บล๊อก  

รีวิวหนังสือ "Costume Worldwide"

รีวิวหนังสือ "Costume Worldwide"

“Costume Worldwide” บอกเล่าประวัติศาสตร์การแต่งกาย ผ่านภาพวาดของศิลปินชื่อดังในศตวรรษที่ ๑๙ ได้แก่ Auguste Racinet และ Friedrich Hottenroth พร้อมด้วยเนื้อหาคำบรรยายเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับแบบต่างๆ ไล่เรียงตามยุคสมัย และอ้างอิงความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ

หนังสือเล่มนี้อธิบายเนื้อหาร่วมกับภาพประกอบสี โดยมีการยกตัวอย่างของการแต่งกายของหลายๆ เชื้อชาติในแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านภูมิประเทศ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อันเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อธรรมเนียมการแต่งกายของแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีคำอธิบายศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายในแต่ละยุค หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่สนใจทั้งด้านศิลปะ แฟชั่น และประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีเนื้อหาต่างๆ ครบถ้วน และภาพประกอบสีสันสวยงามชวนติดตาม