×

บล๊อก  

รีวิวหนังสือ ราชศิลป์พัสตราภรณ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รีวิวหนังสือ ราชศิลป์พัสตราภรณ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หนังสือราชศิลป์พัสตราภรณ์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นประกอบนิทรรศการราชพัสตราจากผ้าไทยและไทยพระราชนิยม ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน พ.ศ. ๒๕๕๕

หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวิวัฒนาการ การแต่งกายสตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ อาทิ การนุ่งห่มผ้าสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ ๑-๓ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ อิทธิพลตะวันตกกับการแต่งกายสตรี ไทยสมัยปฏิรูปรวมถึงการแต่งกายของสตรีไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในการสร้างสรรค์และสืบสานธรรมเนียมการแต่งกายแบบไทย ทรงพระราชดำริให้มีการตัดเย็บชุดไทยเพื่อทรงในระหว่างการเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ อันเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยม ๘ แบบ ซึ่งกลายเป็นชุดประจำชาติสำหรับสตรีไทยในปัจจุบัน โดยตั้งชื่อแต่ละชุดตามพระที่นั่ง ตำหนัก สถานที่สำคัญต่างๆ ในพระบรมมหาราชวังและในพระราขวังดุสิต ได้แก่ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยพรมพิมาน ชุดไทยจักรี ชุดไทยดุสิต ชุดไทยศิวาลัย และชุดไทยจักรพรรดิ

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจในการฟื้นฟูส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าและการเผยแพร่ผ้าพื้นเมืองประเภทต่างๆ ที่กำลังจะสูญหายเพื่อให้กลับมาเป็นที่รู้จัก โดยมีพระราชดำริให้นำผ้าเหล่านี้มาออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์เพื่อทรงในโอกาสต่างๆ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชมความงดงามของผ้าไทย