×

บล๊อก  

รีวิวหนังสือ ของขวัญแห่งมิตรภาพ Great and Good Friends โดย เก็จกาญจน์ คุ้มพวง, บรรณารักษ์

สถานที่

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

รีวิวหนังสือ ของขวัญแห่งมิตรภาพ Great and Good Friends

หนังสือ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ Great and Good Friends” เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อประกอบนิทรรศการ ของขวัญแห่งมิตรภาพ ราชอาณาจักรไทย และสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๓๖๑ – ๒๕๖๑ หรือ Great and Good Friends: Historic Gifts between the Kingdom of Thailand and the United States of America 1818 – 2018 ของสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทย จัดแสดงขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี ความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยหนังสือเล่มนี้จัดทำโดยเทรเวอร์ เมอร์เรียน และวิลเลียม แบรดฟอร์ด สมิธ สองภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ

กว่า ๒๐๐ ปีแห่งมิตรภาพระหว่างราชอาณาจักรไทย และสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มต้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นต้นมา ได้มีการดำเนินสัมพันธไมตรีต่อกัน ทั้งทางการทูตและการค้า ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มแรกของความสัมพันธ์ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาใช้คำว่า Great and Good Friends ขึ้นต้นจดหมายที่เขียนกราบบังคมทูลพระกรุณาพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสยาม และได้พัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือใกล้ชิดจนครอบคลุมหลากหลายด้านอันเป็นเวลายาวนานผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมาย โดยมีของขวัญต่างๆเป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

หนังสือเล่มนี้แสดงรายการวัตถุที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ ซึ่งเป็นของขวัญที่พระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชจักรีวงศ์ได้พระราชทานแก่ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา และที่ประธานาธิบดีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในช่วง ๒๐๐ ปีที่ผ่านมา รวมถึงภาพเอกสารทางประวัติศาสตร์หลายฉบับที่ไม่เคยจัดแสดงต่อสาธารณชนมาก่อน อาทิเช่น


พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉายร่วมกับพระราชธิดาด้วยเทคนิคแผ่นเงิน (ดาแกโรไทป์)
ของขวัญจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน แก่ประธานาธิบดีเจมส์ บูแคนัน (ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์นเป็นผู้รับ) พ.ศ.2404


ขันถมเงิน
ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่ประธานาธิบดีเฮร์เบิร์ต ฮูเวอร์ พ.ศ.2475
38.1 X 45.4 ซม.


โถถมทอง
ประดับอักษรพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ และอักษรพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้พระมหามงกุฎ
ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช พ.ศ.2546
33.7 X 20.5 ซม.


ขันและพานรองถมตะทอง
ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่สถาบันสมิธโซเนียน พ.ศ.2419
ขัน: เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม.


ชุดเชี่ยนหมากถมตะทองและชุดเครื่องแป้งถมตะทอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่สถาบันสมิธโซเนียน เมื่อ พ.ศ.2419


พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรอบทองฝังเพชร
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่นางลู เฮนรี ฮูเวอร์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเครื่องถมแก่ประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสันและ
นางคลอเดีย “เลดี เบิร์ด” จอห์นสัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐

ภาพเหมือนประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของเรมบรันต์ พีล
ของขวัญจากประธานาธิบดีแฟรงกลิน เพียร์ซ
ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า เจ้าอยู่หัว พ.ศ.2399

ภาพเหมือนประธานาธิบดีแฟรงกลิน เพียร์ซ ศิลปินไม่ทราบชื่อ
ของขวัญจากประธานาธิบดีแฟรงกลิน เพียร์ซ ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2399


ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ทูลเกล้าฯ ถวายอัลบั้มรูปอดีตประธานาธิบดีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ.2555 กรุงเทพมหานคร