×

บล๊อก  

รีวิวหนังสือแนะนำ “ไหมไทย...สายใยแห่งแผ่นดิน” โดย สถาบันหม่อนไหม

รีวิวหนังสือแนะนำ “ไหมไทย...สายใยแห่งแผ่นดิน”


หนังสือ “ไหมไทย…สายใยแห่งแผ่นดิน” เป็นหนังสือที่กรมหม่อนไหม ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำเป็น ๓ ภาษา (ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ) เพื่อประกอบนิทรรศการ “ไหมไทย…สายใยแห่งแผ่นดิน” (La Soie Thailandaise: un Patrimoine Culturel / Thai Silk: Culture Heritage) ที่จัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า ๕๐ ปี นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการทอผ้าไหมในประเทศไทย พันธุ์ไหมไทย ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ มาตรฐานคุณภาพผ้าไหมไทยและตรานกยูงพระราชทาน ฯลฯ

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ ผู้ที่สนใจเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอยากศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมไทย สามารถหาหนังสือ “ไหมไทย…สายใยแห่งแผ่นดิน”