×

บล๊อก  

รีวิวหนังสือแนะนำ "พระราชินีของเรา เรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้"

รีวิวหนังสือแนะนำ "พระราชินีของเรา เรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้"

หนังสือที่จะนำมาแนะนำในวันนี้คือ “พระราชินีของเรา เรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๘

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นเรื่องราวการเสด็จเยือนภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

หนังสือ “พระราชินีของเรา เรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้” สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อราษฎรในภาคใต้ ทรงหาทางทำให้ทุกชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงนำเรื่องราวที่พบเห็นมาถ่ายทอดคนในแผ่นดินได้รับทราบและเข้าใจ พร้อมทั้งยังทรงสนับสนุนให้คนไทยได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมน้ำใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อ
ให้แผ่นดินไทยกลับมาสงบร่มเย็นดังที่เคยเป็นมา