×

บล๊อก  

แนะนำหนังสือน่าอ่าน ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา โดย เก็จกาญจน์ คุ้มพวง, บรรณารักษ์

แนะนำหนังสือน่าอ่าน ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา

หนังสือเล่มนี้ใครไม่ได้อ่านถือว่าพลาดมากนะคะ เพราะได้รับรางวัลการันตีหนังสือดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ประจำปี ๒๕๖๓ ถึง ๒ ประเภทคือ หนังสือดีเด่นประเภทสารคดี และประเภทหนังสือสวยงาม

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวของผ้าบาติกสะสมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงซื้อและมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวาทั้ง ๓ ครั้ง ในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๑๓ – พ.ศ. ๒๔๔๔

หนังสือบรรยายการเสด็จเยือนเมืองต่างๆ ในเกาะชวา ประกอบภาพถ่ายในอดีตและคำบรรยายที่ทำให้สามารถเข้าใจประวัติศาสตร์ในยุคนั้นได้ชัดเจนมากขึ้น และ สิ่งสำคัญคือ ภาพของผ้าบาติกกว่า ๓๐๐ ผืน พร้อมคำบรรยายของผ้าบาติกแต่ละประเภทจากหลายเมืองในเกาะชวา ที่มีสีสัน ลวดลาย และเอกลักษณ์แตกต่างกันไป มีตั้งแต่ผ้าบาติกในราชสำนัก ซึ่งมีความละเอียดประณีตและประเมินค่าไม่ได้ ไปจนถึงผ้าบาติกธรรมดาแบบที่ชาวบ้านใช้กันโดยทั่วไป

ผ้าบาติกผืนสำคัญอีกหนึ่งผืนคือ ผ้าบาติกลายสิริกิติ์ ซึ่งประธานาธิบดีซูการ์โนของอินโดนีเซียในขณะนั้น ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียใน พ.ศ. ๒๕๐๓

เป็นหนังสืออีกเล่มที่ห้องสมุด และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องผ้าบาติก ควรจะมีไว้ในครอบครองนะคะ