×

ข่าวสารและกิจกรรม  

ประดิษฐ์ดอกรวงผึ้งจากผ้า ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐

วันที่

จาก ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๒

สถานที่

Open House Bookshop by Hardcover

แชร์

ประดิษฐ์ดอกรวงผึ้งจากผ้า ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ประดิษฐ์ดอกรวงผึ้งจากผ้า ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชดำริในด้านงานอนุรักษ์ดอกไม้ไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกรวงผึ้งจากผ้าตั้งแต่การประกอบกลีบเข้าด้วยกัน ทำกิ่ง ก้าน และใบอีกด้วย