×

ข่าวสารและกิจกรรม  

ท่องชุมชนชวาในสยาม

วันที่

จาก ๒ มี.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๒ มี.ค. ๒๕๖๒

สถานที่

มัสยิดยะวา สุสานไทยมุสลิม

แชร์

ท่องชุมชนชวาในสยาม

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจศึกษาวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายชวาเข้าร่วมกิจกรรม “ท่องชุมชนชวาในสยาม” โดยมีนายณัฐพล จันทร์งาม อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และนายสุนิติ จุฑามาศ นักวิชาการจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเป็นวิทยากรให้ความรู้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายชวาทั้งด้านศาสนา ประเพณี สถาปัตยกรรม ตลอดจนอาคารบ้านเรือนในชุมชนมัสยิดยะวา นอกจากนี้ ทุกท่านจะได้ร่วมรับประทาน “อัมเบิง” สำรับอาหารพื้นเมือง รวมถึงขนมหวานที่ขึ้นชื่อของชาวชวาด้วย