×

ข่าวสารและกิจกรรม  

ช่างภาพเล่าเรื่อง

วันที่

๙ ต.ค. ๒๕๖๒

สถานที่

ร้านหนังสือ World at the Corner

แชร์

ช่างภาพเล่าเรื่อง

กิจกรรมเสวนา ช่างภาพเล่าเรื่อง ได้รับเกียรติจากคุณณัฐ ประกอบสันติสุข ตากล้องมืออาชีพที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มาร่วมพูดคุยประสบการณ์ในการถ่ายภาพผ้าบาติกจากนิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา ร่วมกับคุณพลอยไพลิน เทพพงษ์ เจ้าหน้าที่ทะเบียน ผู้รับหน้าที่ช่างภาพภาคสนาม และคุณศาสตรัตน์ มัดดิน ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ ที่จะมาร่วมบอกเล่าเบื้องหลังการทำงานและแนวทางการถ่ายภาพผ้าบาติก ก่อนที่ภาพเหล่านั้นจะมาปรากฏในหนังสือประกอบนิทรรศการ