×

ข่าวสารและกิจกรรม  

ข้าวแช่ สำรับชาววัง

วันที่

จาก ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๒ ถึง ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๒

สถานที่

อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แชร์

ข้าวแช่ สำรับชาววัง

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม “ข้าวแช่ สำรับชาววัง” สวมใส่ผ้าไทย เรียนรู้ประวัติข้าวแช่และวิธีการรับประทานข้าวแช่อย่างชาววังจากหม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย กรรมการ Master Chef Thailand และรับประทานข้าวแช่ ตำรับวังเทวะเวสม์ จากนั้นชมนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาววัง ณ อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเดิมเป็นพระตำหนักสายสุทธานภดล ที่ประทับของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา