×

ข่าวสารและกิจกรรม  

กิจกรรมเสวนา "ภูษาและภูมิสถานตลาดผ้าในสมัยอยุธยา"

วันที่

จาก ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๓ ถึง ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๓

สถานที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

แชร์

กิจกรรมเสวนา "ภูษาและภูมิสถานตลาดผ้าในสมัยอยุธยา"

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ได้จัดกิจกรรมเสวนา “ภูษาและภูมิสถานตลาดผ้าในสมัยอยุธยา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา