×

ข่าวสารและกิจกรรม  

แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ กิจกรรมประจำเดือนเมษายน

แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ

เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ไทย 2566
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรม “แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ” ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 เมษายน 2566
พร้อมเข้าชมนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” โดยมีเจ้าหน้าที่บริการวิชาการนำชมนิทรรศการอย่างใกล้ชิด วันละ 2 รอบ
-รอบเช้า เวลา 10.00 น.
-รอบบ่าย เวลา 14.00 น.