×

 

กิจกรรมทอผ้า ลายรัก

วันที่

จาก ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๓ ถึง ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๓

สถานที่

ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

กิจกรรมทอผ้า ลายรัก

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้จัดกิจกรรมทอผ้า ลายรัก เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เทคนิคการทอผ้าพื้นฐานด้วยเส้นยืนและเส้นพุ่ง และสร้างลวดลายบนผืนผ้าเบื้องต้น เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา