×

ข่าวสารและกิจกรรม  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในตลาดยุคใหม่ กิจกรรมเสวนา

วันที่

จาก ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ถึง ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒

สถานที่

ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในตลาดยุคใหม่

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้จัดกิจกรรมเสวนา “การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในตลาดยุคใหม่” ได้รับเกียรติจากคุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้ช่วยประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณณัฏฐวรรณ ตันหยงมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าหัตถกรรมไทยในปัจจุบันและมุมมองของสินค้าหัตถกรรมไทยในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผลิตภัณฑ์ในร้านพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ให้ตอบโจทย์ตลาดที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน