×

จก  

ผ้าลุนตยาอฉิก

ผ้าลุนตยาอฉิก

จากประเทศพม่า

ขนาด

๙๕ x ๑๑๓ ซม.

วัสดุ

ไหมและฝ้าย

เทคนิคในการผลิต

ผ้าพื้น, เกาะ, ล้วงและขิด

สภาพวัตถุ

ดี

เลขทะเบียนวัตถุ

๒๐๐๙.๒.๒๘๘