×

งานหัตถกรรม  

ตลับสานลิเภา

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

นายกอรี สาและ

แชร์

ตลับสานลิเภา

ตลับสานลิเภา ประดับด้วยพระลัญจกร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สก.)

ทะเบียนวัตถุ

๒๐๑๐.๘.๗ A-B

ขนาด

๑๑.๕ x ๑๘.๗ x ๙ ซม.

วัสดุ

ย่านลิเภา

เทคนิคการผลิต

สาน

การประดับ

ประดับด้วยพระลัญจกร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สก.)

สภาพวัตถุ

ดีมาก