×

อื่น ๆ  

ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ปิแอร์ บัลแมง (ฝรั่งเศส, พ.ศ. ๒๔๕๗ - ๒๕๒๕)

แชร์

ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ทรงในงานพระราชทานพระกระยาหารค่ำ ถวายสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งประเทศญี่ปุ่น ระหว่างการเสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ทรงในงานพระราชทาน เลี้ยงพระกระยาหารค่ำแก่นายเจียง ไค เชค ประธานาธิบดี
ไต้หวันและภริยา ระหว่างการเสด็จฯ เยือนประเทศไต้หวัน อย่างเป็นทางการ

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร การแสดงนาฏศิลป์ เนื่องในโอกาสเปิดโรงละครแห่งชาติ ณ โรงละครแห่งชาติ

ทรงเพื่อการฉายพระรูป ณ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘

อายุ

พ.ศ. ๒๕๐๖

วัสดุ

ผ้าไหม, เพชรเทียม, โลหะและพลาสติก

เทคนิคในการผลิต

ผ้ายกและการปัก

การประดับตกแต่ง

เพชรเทียม, ดิ้นทอง, ดิ้นด้าน, เลื่อมและลูกปัด

ทะเบียนวัตถุ

๒๐๑๐.๓๘.๓

สภาพวัตถุ

ดี