×

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ  

ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

Nai Noi

แชร์

ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน

วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ทรงในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีเปิดงานวันประจำชาติไทย ในงานแสดงสินค้านานาชาติประจำปี (World Expo) ๒๕๑๐ ณ กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

อายุ

พ.ศ. ๒๕๑๐

วัสดุ

ผ้าไหม, โลหะและพลาสติก

เทคนิคในการผลิต

ผ้าพื้นและผ้ายก

ทะเบียนวัตถุ

๒๐๑๑.๑.๒๒

สภาพวัตถุ

ดี