×

ฉลองพระองค์และเครื่องใช้ส่วนพระองค์  

ฉลองพระองค์ชุดไทยแบบผสมผสาน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ฉลองพระองค์, พระสนับเพลา และรัดพระองค์)

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ปิแอร์ บัลแมง (ฝรั่งเศส, พ.ศ. ๒๔๕๗ - ๒๕๒๕)

แชร์

ฉลองพระองค์ชุดไทยแบบผสมผสาน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ฉลองพระองค์, พระสนับเพลา และรัดพระองค์)

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ทรงในงานสองร้อยปี แห่งสายสัมพันธ์ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี  ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อายุ

พ.ศ. ๒๕๒๕

วัสดุ

ผ้าไหม, หนัง, โลหะและพลาสติก

เทคนิคในการผลิต

ผ้ายกและการปัก

การประดับตกแต่ง

เลื่อมและลูกปัด

เลขทะเบียนเดิม

๑๖๗๔๒๕, ๑๖๗๔๒๔

ทะเบียนวัตถุ

๒๐๑๐.๓๘.๒๔ A-C

สภาพวัตถุ

ดีมาก

หมายเหตุ

ไม่จัดแสดงรัดบั้นพระองค์