×

มัดหมี่  

ฉลองพระบาท ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

เรอเน มันชินี (ฝรั่งเศส ก่อตั้ง พ.ศ. ๒๔๗๙-ราว พ.ศ. ๒๕๒๘)

แชร์

ฉลองพระบาท ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ฉลองพระบาทไหมมัดหมี่ประดับปีกแมลงทับ

วัสดุ

ผ้าไหม, หนัง, ปีกแมลงทับ, โลหะและพลาสติก

เทคนิคในการผลิต

มัดหมี่และการปัก

การประดับตกแต่ง

ปีกแมลงทับและลูกปัด

ทะเบียนวัตถุ

๒๐๑๑.๑.๓๐ A-B

สภาพวัตถุ

ดีมาก