×

ศิลปาชีพ: พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน  

ผ้ายกทอง ลายดอกพิกุล

ผ้ายกทอง ลายดอกพิกุล

จากบ้านเนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

อายุ

ประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๖-๒๔๕๓

ขนาด

๙๔ x ๓๒๖ ซม.

วัสดุ

ไหม

เทคนิคในการผลิต

ผ้ายก

ทะเบียนวัตถุ

๒๐๑๐.๒๐.๓

สภาพวัตถุ

ดี