×

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ  

ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรี ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ไทยพระราชนิยม)

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ปิแอร์ บัลแมง (ฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๕๗-พ.ศ. ๒๕๒๕)

แชร์

ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรี ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ไทยพระราชนิยม)

วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ทรงในงานถวายพระกระยาหารค่ำที่ทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทน สหรัฐอเมริกา จัดถวาย

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ทรงเนื่องในโอกาสทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ต์ การกุศลเพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย ณ โรงละครแห่งชาติ

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ทรงเนื่องในโอกาสเสด็จออกรับประธานาธิบดีแห่งประเทศอินเดีย ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

อายุ

พ.ศ. ๒๕๑๐

เลขทะเบียนเดิม

๑๔๐๔๙๒

วัสดุ

ผ้าไหม, เพชรเทียม, โลหะและพลาสติก

เทคนิคในการผลิต

ผ้ายกและการปัก

การประดับตกแต่ง

เพชรเทียม, ดิ้นทองและลูกปัด

เลขทะเบียน

๒๐๑๐.๓๘.๖

สภาพวัตถุ

ดี

หมายเหตุ

จัดแสดงในระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ – มิถุนายน ๒๕๕๖