×

 วัตถุ 

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๗:๕๔

อื่น ๆ

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๓๘

อื่น ๆ

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๒๑

อื่น ๆ

เสื้อฮี (ไทดำ)

อื่น ๆ

ผ้าซิ่นแตงโม (ไทดำ)

อื่น ๆ

เสื้อ

อื่น ๆ

ผ้าลุนตยาอฉิก