×

 วัตถุ 

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๘:๑๙

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ

ฉลองพระองค์แบบผู้ไท พ.ศ. ๒๕๒๔

อื่น ๆ

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (ฉลองพระองค์, ฉลองพระองค์ตัวใน, พระสนับเพลาและรัดพระองค์)

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ศิลปาชีพ: พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน

ผ้าขิด ลายสมเด็จฯ

จก

ผ้าลุนตยาอฉิก

ศิลปาชีพ: พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน

ผ้าไหมแพรวา สีฟ้า